Výchova

Ukázka jednoho z témat - přivolání , kde základem je reakce např. na jméno   TAKTO VYPADÁ SESTŔIH JEDNOHO z TRÉNINKŮ

Který pes vlastně potřebuje výcvik? Většina lidí si pořizuje psa jako společníka a psa nechce nebo nepotřebuje cvičit aby vykonával povely, které jsou vyžadovány pro složení nějaké ze zkoušek. Co ale člověk potřebuje, je nastavení pravidel, hranic pro spolufungovani , naučení se signálů, kterým nám pes něco říká a mnoho jiného? Tomu se říká výchova. 

Výchovu cvičíme formou jednodenního speciálního Workshopu. Workshopy jsou realizovány jako "seriál" tréninkových okruhů na sebe navazující.
Před každým cvikem cvik předvedu (navedu cvičícího jak na to) , popíšu proč to cvičíme a uvedu příklady pro využití v běžném životě. Jelikož Výchova je poměrně široké téma, zaměříme se na stavění základů pro spolupráci se psem. V první části (VÝCHOVA I.) probíráme např. jak naučit a v praxi uplatnit povel "NE" a "ANO" nebo povel "NESMÍŠ"... a dále např.
- jak říci psovi aby něco nedělal, co se nám nelíbí aby tomu porozuměl...
- jak zajistit pozornost na nás a ne na vše okolo....
- jak to udělat aby náš pes nedorážel na nás, neskákal ale slušně si řekl o něco, co by chtěl...
- ale i třeba základy přivolání a práce s vodítkem!!!!
             ......a pár obdobných témat které se vejdou do jednoho dne.
Celá akce je rozdělena do několik časových úseků tak, aby psi nebyli unaveni a aby se i mohli případně ochladit ve stínu.