Investice s návratností...

CENÍK platný od 1.1.2022

NOVÁ možnost placení s úsporou - 1 kredit

 Min. množství zakoupených kreditů - 100  s platností do konce příslušného roku

10 Kč

1000 Kč

 Základní kurz  (i štěňata)

Základní výcvik/ 10 + 1 lekcí (max 10 cvičících)

- 1. hodina klikr trénink v ceně

Náhradní hodina ,popř. doplňující hodina tréninku

1 lekce = 1 hodina (s 5 - 10 min. přestávkou)

2000 Kč


200,- Kč

200,- Kč

Skupinový kurz pro pokročilé/1 hod.

Kurz určený pro přeopakování výcviku

   

Individuální kurz pro absolventy Základního výcviku                                                    - pro nalezení a odstranění chyb v tréninku a řešení požadavků majitele psa.

150Kč 

 nebo 15 kreditů


550 Kč

 nebo 40 kreditů

Individuální lekce / 1 hod.

 (.. i Klikr, výuka shapingem a příprava na zkoušky, ale i výcvik hluchého psa atd...

     (Při zakoupení 4 hodin formou Kreditů bude cena stanovena na 2000,- Kč = á 500,- Kč/ hod.)

600,- Kč/ hodina  

Cena pro důchodce a psí útuláčky

1 lekce = 1 hodina , v ceně není započítána doprava

..od 500 Kč

nebo 40 kreditů

Doprava

V případě návštěvy u psovoda

8 Kč/ 1 Km

 Obedience

Nácvik  (skupina)

1 lekce = 1 hodina

150 Kč

nebo 15 kreditů

Náprava chování - 1 lekce

Agresivní chování, strachová agrese atd..

od 600 Kč

Další služby (triky, agility atd..)

Cena je stanovena po domluvě s trenérem

dohodou Kč

Údaje pro platby - 107-7257610287/0100 KB Vrchlabí      (platí pouze pro akce pořádané Standou Mrázkem)         Variabilní symbol - buď dle přijatého dokladu (musí být přesně opsaný, jinak se automaticky nespáruje a tudíž bude stále vedena platba jako neuhrazená / nebo tel. číslo účastníka (platí tam, kde není vystaven doklad) / do zprávy pro příjemce platby uveďte své jméno a příjmení  a typ kurzu (např. Obedience, skolicka nebo ZV....)  

Posílat peníze (pokud nejsou vázány k VS na základě přihlášky) můžete nově i přes PAYPAL - paypal.me/StandaMrazek

Údaje pro platbu / nákup kreditů - č. ú.  (na objednávku )  - VS bude vygenerován objednávkou. Nutné VS opsat přesně!!!!!                      

Cena se počítá za každou započatou hodinu. Pro definici "hodina" je užito 60 minut (pokud není dohodnuto jinak). V rámci jedné hodiny je počítána 1x10 min. přestávka. Cena může být upravena po dohodě s psovodem... Zaplacené zálohy nejsou vratné - neplatí pro případ zrušení akce.

Záloha (platba) za lekci není vratná v případě neúčasti objednavatele, a to z jakéhokoliv důvodu (pokud se nedohodne jinak). Stornopoplatek se účtuje ve výši 100% uhrazené platby, pokud se objednavatel neodhlásí 72 hodin před zahájením lekce/kurzu/semináře atd. (pokud není na akci uplatněna jiná podmínka).                            Platba je převoditelná na jiného účastníka.                                                                                                                          Záloha bude vrácena v plné výši v případě zrušení lekce/akce ze strany poskytovatele.