Obedience

Obedience nebo také "vyšší škola poslušnosti", jak ji mnozí nazývají, je u nás "mladý" psí sport. 

Obedience v překladu znamená poslušnost, podrobení se a tak se vlastně jedná o poslušnost, ale maličko jinou. Tady nejde o to, aby pes slepě a bez duše následoval psovoda, ale je zde důležitá souhra psa a psovoda, žádoucí je radostný a kontaktní projev psa s co největší přesností provedení cviku. Pes musí být maximálně soustředěný na psovoda, aby správně chápal, co se po něm chce. Nejde o to, aby se automaticky naučil několik cviků, ale o to, aby tyto cviky pochopil, a to tím, že mu vysvětlíme co po něm chceme. Proto při výcviku obedience je nutné trénovat postupně, dopřát psovi čas, aby vše pochopil a aby to i "strávil". Cvičí se bez vodítka, u vyšších kategorií dokonce bez obojku, takže pes skutečně cvičí protože chce a práce se psovodem je mu příjemná.

Před vstupem do tréninků Obedience doporučuji nejprve účast v Základním výcviku.

Lekce jsou zaměřeny převážně na :

- přesnost a rychlost prováděných cviků - cviky které obsahuje min. základní zkouška (OBZ) - radost z prováděných cviků psem