Trénink je v hlavě... F. Šusta

Kontakt

Kde nás najdete

Cvičiště ZKO Vrchlabí

Dogpoint Mladé Buky


Spojení na trenéry

+420 603 578 800      Standa

+420 737 743 695        Zuzka

I mailové adresy máme

standa@profi-net.cz           Standa

zuzsou@centrum.cz           Zuzka

Což také se mrknout na FB

Mnoho videí uvidíte i tady

  • BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - vstupem do prostor cvičiště psovod přijímá tyto pokyny:
  • Veškerá činnost v prostorách cvičiště ZKO Vrchlabí a Dogpoint Mladé Buky se řídí platným "řádem ZKO"
  • Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem včetně zranění svého psa.
  • Každý psovod ručí za svého psa a za případnou vzniklou škodu kterou pes způsobí.
  • Vstup do areálu cvičiště, tak i činnosti (i mimo areál) v rámci výcvikové hodiny i mimo ní je na vlastní nebezpečí.