Odvětví kynologie aneb co můžete očekávat u nás...

07.04.2021

ODVĚTVÍ KYNOLOGIE (obecné/základní)

SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE▸ Slouží především policii, obranným složkám, celní správě, vězeňské službě a soukromým bezpečnostním agenturám.▸ Výcvik služebních psů probíhá na specializovaných pracovištích▸ Hlavní náplní je výcvik psů a příprava psovodů pro ochranu veřejně-bezpečnostních zájmů.                                 Kde se to trénuje  /Speciální pracoviště/

ZÁCHRANÁŘSKÁ  KYNOLOGIE▸ Záchranářská kynologie je kynologický obor, jehož posláním je výcvik psovoda se psem k vyhledání a nalézání osob v sutinách, ve volném terénu, lavinách, pod vodní hladinou apod.,                   Kde se to trénuje  /Záchranářské brigády/ - v okolí např. v Hradci Králové

LOVECKÁ (Myslivecká) KYNOLOGIE▸ nauka o loveckých psech a plemenech, chovu, výcviku a jejich upotřebení v myslivecké praxi. Lovecký pes, který je používán v myslivecké praxi musí mít zkoušku z výkonu, jejíž druh je stanoven dle plemene a upotřebení psa. ...                                                                                                                 Kde se to trénuje / v rámci Mysliveckého sdružení/

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE▸ Kynologická disciplína sportovního charakteru, ve které hlavní roli hraje pes a psovod▸ Dělí se na několik podskupin (obecně - bez specifikací) : 

 1) Klasická sportovní kynologie 

 - se skládá ze tří částí: stopa, poslušnost a obrana. Každá z nich má svá specifika a nároky na psy, a to ji dělá jednou z nejtěžších v rámci všech kynologických odvětví. - nejvhodnější pro tento typ výcviku jsou cíleně vybíráni psi plemen Německého a Belgického ovčáka. Je možné vidět cvičit i Holandské ovčáky, Beaucerony nebo dokonce i Border kolie, současně lze na soutěžích a cvičištích vidět i Dobrmany, Boxery, Rotweilery či Velké knírače.                                                                                                                                            Kde se to trénuje /téměř na každém cvičáku/

A TEĎ SE DOSTÁVÁME DO OKRUHU NAŠICH ČINNOSTÍ:

2)  Moderní sportovní kynologie (jak jinak to nazvat?) 

 - do této skupiny patří, dle mého názoru např. OBEDIENCE, AGILITY, COURSING, BIKEJÖRING, CANICROSS, DOGDANCING, DOGFRISBEE,   DOGTREKKING,  MONDIORING .... a mnoho dalších

Většina z těchto disciplín je, na rozdíl od předchozích trénována formou Pozitivního posilování. Dalším rozdílem je skutečnost, že v tomto odvětví mohou trénovat psi všech ras, věku i pohlaví !!!!

Pozitivní trénink (posilování) je praktickým výsledkem vědy, konkrétně tzv. behaviorismu. Behaviorismus v podstatě stojí na jednoduchém a logickém principu - chování, které bylo pro živočicha úspěšné, se bude s dalšími opakováními upevňovat a to, která bylo neúspěšné, se bude potlačovat.

                                                Kde se to trénuje  /U NÁS v Krkonošské psí škole/

U NÁS MŮŽETE TRÉNOVAT - Obedience , Agility , Nosework ale hlavně:

    -  Základní výcvik vedený vlastní metodikou, založenou na pozitivním posilování  (9 let praxe)

    -  Speciální výcvik (trénink)          -  Dobrovolná veterinární manipulace / ošetření se souhlasem                                                                  -  Odstranění tahání psa na vodítku (vlastní metodika)                                                                                   -  Náprava chování      .....a další.