Co chystáme nového pro rok 2020

27.01.2020

PŘIPRAVUJEME NA JARO"

  1. KONFRONTAČNÍ DNY s problémovými psy.

Tato pravidelná setkání bude mít několik cílů, ale tím prioritním cílem bude rychlé poskytnutí efektivního a trvalého řešení majitelům psů. Psů, kteří představují problémy s chováním s kterým se setkáváme jako je např:  Agrese vůči lidem, strach,úzkost,neposlušnost...

Je tolik problémů, které zůstávají nevyřešené nebo špatně vyřešené a rostou, současně s bezmocností majitele.

Společnost psa v běžném životě musí být příjemná a nesmí se stát omezením ani zdrojem úzkosti, strachu majitele a jeho rodiny.

Budeme se snažit být schopni, s teoretickými a technickými znalostmi, poskytnout konzistentní, nenásilné, pozitivní a účinné techniky k řešení problémů a obnovení soudržnosti vztahů mezi člověkem a psem.

      2.      NOSEWORK - nový kynologický sport.

 .....vhodný jak pro začátečníky tak i mírně pokročilé, pro psy jakéhokoliv věku, temperamentu, velikosti, pohlaví, plemene, s průkazem původu i bez něj. Registrovat se můžete již nyní zde : https://krkonosska-psi-skola.webnode.cz/prihlaska-atd/

Od jara tohoto roku budou zahájeny pravidelné tréninky Noseworku na cvičáku i mimo. Tréninky budou probíhat v malých skupinkách 3-4 týmy.

Doslovný překlad slova nosework je práce nosem. A odpovídá přesně tomu, co tato činnost znamená. Jde o vyhledávání specifického pachu v různých prostředích. Nosework vychází z nejpřirozenější schopnosti všech psů, čichu. Jde o moderní kynologickou disciplínu, založenou na práci psa a jeho psovoda. Pes ve spolupráci s psovodem vyhledává specifické pachy v obdobných situacích, jako profesionální týmy policie, armády nebo záchranářů.

Jako sport nosework vznikl v r. 2009 v USA. V České republice se první semináře týkající se výcviku psů konaly až v roce 2014.